Raw Challenge Enduro - 2017 - Raw Challenge Enduro - Social

Sharmane

X

LapNameDistanceLap TimeRace Time
1Main 6.5 02:13:54.102:13:54.1
2Main 13 03:05:00.705:18:54.9
3Main 19.5 03:47:22.909:06:17.9